Security Software | Anti-virus, Anti-malware, Anti-ransomware...
Tổng quan về Ransomware năm 2018
989 lượt xem bởi

 

Ngày

Tên ransomware + VirusTotal

Ghi chú

16/03/2018

Stinger ransomware

 

15/03/2018

Zenis ransomware

Zenis ransomware không những mã hóa dữ liệu mà còn tìm kiếm, ghi đè và xóa dữ liệu backup khiến cho việc phục hồi trở nên khó khăn.

12/03/2018

PrincessLocker ransomware

 

 

RestoLocker ransomware

#HiddenTear

09/03/2018

Ultimo ransomware

#HiddenTear

08/03/2018

FileIce ransomware

#SurveyLocker #Screenlocker

 

FRS ransomware

 

07/03/2018

PPGQwerty ransomware

 

 

Cryakl v1.5.1.0 ransomware

 

 

BlackRuby2 ransomware

 

06/03/2018

SilentSpring ransomware

 

 

GandCrab 2 ransomware

Tác giả của GandCrab 2 đã xây dựng cổng Raas với bảng điều khiển quản trị với các đối tác liên kết và sử dụng ví thanh toán DASH.

04/03/2018

Jigsaw Bitconnect ransomware

# Jigsaw

01/03/2018

Qwerty ransomware

 

28/02/2018

Kwaak ransomware

#HiddenTear

 

ScammerLocker ransomware

#HiddenTear

26/02/2018

CryptoBit ransomware

#Malasypt #Mobef

24/02/2018

XiaoBa ransomware

 

 

GandCrab v2.3.1r ransomware

 

23/02/2018

Ransomware sample

#HiddenTear

 

Baliluware ransomware

#HiddenTear

22/02/2018

WininiCrypt ransomware

 

21/02/2018

ByteLocker

 

 

DeadRansomware

#HiddenTear

 

Relec ransomware

Lây nhiễm nhưng không mã hóa.

20/02/2018

Annabella ransomware

Annabelle Ransomware với khả năng vô hiệu hóa/qua mặt các chương trình bảo mật và mã hóa dữ liệu người dùng.

Có thể mở khoá

19/02/2018

Russenger ransomware

 

18/02/2018

BananaCrypt ransomware

 

17/02/2018

In-dev ransomware

.ransomwared

 

Thanatos ransomware

 

 

FolderLocker

#WannaCrypt v22.01 - Có thể mở khoá

16/02/2018

Saturn ransomware

. Khi Saturn Ransomware được cài đặt, nó sẽ kiểm tra nếu nó phát hiện rằng nó đang chạy dưới một máy ảo, nó sẽ hủy toàn bộ quá trình lây nhiễm và tự hủy.

. Tác giả của Saturn Ransomware cho phép bất cứ ai cũng có thể phân phối ransomware miễn phí thông qua chương trình liên kết Ransomware-as-a-Service (RaaS) trên các trang Web đen.

 

Umaru ransomware

#Japanese ransomware (.干物妹!)

#DriedSister ransomware

15/02/2018

GlobeImposter ransomware

.suddentax

14/02/2018

Korean Jigsaw ransomware

Có thể mở khoá

13/02/2018

desuCrypt ransomware

#InsaneCrypt ransomware

12/02/2018

Defender ransomware

 

11/02/2018

TBLocker ransomware

 

10/02/2018

Blank ransomware

 

09/02/2018

dcrtr ransomware

 

08/02/2018

Honor ransomware

 

 

Atom ransomware

 

 

DexCrypt MBRLocker ransomware

#DexLocker # China MBRLocker

07/02/2018

AdamLocker ransomware

 

 

BlackRuby ransomware

BlackRuby ransomware có thể được cài đặt thông qua Remote Desktop Services, và truy vấn vào http://freegeoip.net/json/ và kiểm tra xem phản hồi chứa "country_code". Nếu trang web này chỉ ra rằng người dùng đến từ Iran ( "country_code": "IR"), quá trình sẽ chấm dứt và sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động độc hại nào trên máy tính.

BlackRuby ransomware cũng sẽ cài đặt một trình đào tiền ảo Monero (Monero miner) lên máy tính bị lấy nhiễm - Monero miner chứa thuật toán sử dụng tài nguyên CPU càng nhiều càng tốt.

Có thể nói BlackRuby là biến thể mới của WannaCry, tấn công vào máy tính của người dùng, cài đặt phần mềm độc hại, mã hóa thiết bị và đào tiền ảo.

06/02/2018

RaRuCrypt ransomware

 

 

CryptoClone ransomware

#WannaCry V35 với hình nền WannaCry 2.0

05/02/2018

The_Last ransomware

#InfiniteTear ransomware V3

 

Hermes 2.1 ransomware

 

02/02/2018

Tear Dr0p v1

#Hidden Tear #Cry more

30/01/2018

MindLost ransomware

 

 

Ranion 1.08 ransomware

#Hidden Tear #Trojan

26/01/2018

GandCrab ransomware

#ButtCrab ransomware

24/01/2018

Rapid ransomware

 

23/01/2018

DeusCrypt ransomware

Có thể mở khoá

 

InsaneCrypt ransomware

Có thể mở khoá

22/01/2018

RansomUserLocker ransomware

#Korean Talk 2016 ransomware #Hidden Tear

 

Talk ransomware

#Korean Hidden Tear

 

Ghack ransomware

#in-dev ransomware

21/01/2018

KillBot Virus

#ScreenLocker

20/01/2017

Instalador ransomware

#in-dev ransomware

19/01/2018

Velso ransomware

 

 

Mada ransomware

#Jigsaw

17/01/2018

R3vo ransomware

#BigEyes

 

LitmeDecryptor ransomware

 

 

SuseRansom ransomware

#in-dev ransomware (Does not encrypt)

 

Rancidware Screen Locker

#in-dev ransomware

16/01/2018

MoneroPay ransomware

#SpriteCoin ransomware

15/01/2016

KillDisk ransomware

#Dimens

11/01/2018

#Stealer ransomware

Ransomware mới mã hóa và đánh cắp dữ liệu

 

D4CK3R ransomware

 

 

Death Note ransomware

 

 

Frog ransomware

 

 

LongTermMemoryLoss Ransomware

#LTML

 

CrypterWalker Dumb ransomware # Jigsaw

Có thể mở khoá

10/01/2018

LazagneCrypt ransomware

#BRC

 

CryptXXX ransomware

 

09/01/2018

NSFW ransomware

#Jigsaw

 

Tk ransomware

 

08/01/2018

KoreanLocker ransomware

#HiddenTear

 

Krypton ransomware

 

05/01/2018

Rapid ransomware

 

04/01/2018

Server Cryptomix ransomware

.

 

Turkish Globe ransomware

#Globe2

02/01/2018

Heropoint ransomware

#in-dev ransomware

 

MicroSoft ransomware

#MS ransomware

 

Unlckr ransomware

 

01/01/2018

Google Crypt ransomware

#in-dev ransomware

 

MINER.exe (Miner  as Rootkit)

 

 

Syndown ransomware

 

 

Security Software | Anti-virus, Anti-malware, Anti-ransomware... © 2018